Home

Fine Art Studio

Click on the images below for more information about my courses. 

 

Voor Nederlandse versie klick op de NL button 

Attention/ Attentie: 

Till the end of this year I will not accept any more (new) students to join

the evening or Saturday's classes


Tot het einde van dit jaar neem ik geen nieuwe cursisten aan om deel te nemen

in de avond of de zaterdag lessen