Time table drawing & pastel

Fine Art Studio

Time table:


Attention/ Attentie:

Till the end of this year I will not accept any more students

to join the evening or Saturday's classes


Tot het einde van dit jaar neem ik geen nieuwe cursisten aan om deel te nemen

in de avond of de zaterdag lessenDrawing / Pastel:


Week 48

Week 49

Week 50

Week 51

Week 1

Week 2